Methodes voor het oplossen van Killer Sudoku's

Omdat alle regels van de gewone Sudoku ook gelden voor de Killer Sudoku, kunnen alle oplossingsmethodes voor de gewone Sudoku ook worden gebruikt bij het oplossen van een Killer Sudoku.

Doordat een Killer Sudoku is onderverdeeld in gebieden en de som van de cijfers in elk gebied is aangegeven, wordt het aantal cijfers dat ingevuld kan worden in een cel beperkt. Ook hier kan gebruik van worden gemaakt bij het oplossen, met name als de som erg laag of erg hoog is. Op deze pagina staat een overzicht van de cijfers die ingevuld kunnen worden in gebieden van een bepaald formaat en met een bepaalde som.

We geven nu een aantal voorbeelden van situaties waarin een cijfer ingevuld kan worden.

Voorbeeld 1

In de onderstaande puzzel staat in het midden een gebied van twee velden waarvan de som gelijk is aan 3. De enige mogelijkheid om dit gebied in te vullen is met een 1 en een 2. Doordat de vierde rij al een 2 bevat, moet de 1 bovenin het gebied worden ingevuld (in rij 4), en de 2 onderin het gebied (in rij 5).

Een Killer Sudoku waarin een cijfer ingevuld kan worden

Voorbeeld 2

In de Killer Sudoku hieronder moet in de vierde rij nog een 8 worden ingevuld. Omdat het linker blok en het middelste blok al een 8 bevatten, moet deze 8 worden ingevuld in het rechter blok. In de vierde rij kan de 8 niet worden ingevuld in de achtste of negende kolom. De som van deze twee cellen moet 8 zijn, waardoor in beide cellen een getal lager dan 8 moet worden ingevuld. De enige plek waar de 8 daardoor geplaatst kan worden is in de zevende kolom (in de rood gearceerde cel).

Een Killer Sudoku waarin een cijfer ingevuld kan worden

Voorbeeld 3

Regelmatig kan er gebruik worden gemaakt van het feit dat in elke rij, in elke kolom, en in elk blok de cijfers van 1 tot en met 9 elk één keer ingevuld moeten worden. De som van deze cijfers is 45. Als we in de Killer Sudoku hieronder kijken naar de vierde kolom, dan zien we vier groepen van twee cellen binnen deze kolom. De totale som van de cijfers in deze vier groepen is 10+10+6+11 = 37. Omdat de som van alle cijfers in de vierde kolom 45 moet zijn, moet in de rood gearceerde cel dus een 8 ingevuld worden.

Een Killer Sudoku waarin een cijfer ingevuld kan worden

Voorbeeld 4

Een soortgelijke methode kan gebruikt worden om de twee rood gearceerde cellen in de onderstaande puzzel in te vullen.

Het blok bovenin in het midden bevat vier groepen van twee cellen, met een totale som van 7+6+10+14 = 37. Opnieuw is de som van alle cellen in dit blok gelijk aan 45 en moet in de rood gearceerde cel dus een 8 worden ingevuld. In de rood gearceerde cel in het blok rechtsbovenin moet een 3 ingevuld worden (omdat 45-30-12 = 3).

Een Killer Sudoku waarin een cijfer ingevuld kan worden

KillerSudoku.nl © 2006-2024
Onderdeel van Echion, KvK 50713795, BTW NL001446762B10.